۱۰
بهمن, ۱۳۹۹
photo5807870673228510522
ششمین پیش همایش کنگره بین المللی «بزرگداشت علامه میر حامد حسین ره»
۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
قم، خیابان معلم، معلم 10، ساختمان بنیاد فرهنگی امامت، سالن همایش‌های تخصصی علامه امینی(ره)

میرحامدحسین نیشابوری هندی یکی از بزرگ پاسداران حریم ولایت در قرن سیزدهم هجری است. خاندان این علامه مجاهد همگی در علم و زهد و...