نمایش 1-10 از 12 نتیجه

شرح اصول کافی-کتاب العقل و الجهل

۱ شهریور ۱۳۹۹
0

انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می کند: شرح اصول کافی-کتاب العقل و الجهل استاد نصرتی دوشنبه ها ۸ صبح در صورت تمایل به حضور نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵ ارسال نمایید .