سطح عضویت تغییر

شما سطح کلام امامیه سطح 3 - سال دوم را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

روش تدریس
امامت (کلام4)
مسائل جدید کلامی (1)
روش تحقیق تخصصی
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
افعال الهی (مبدأشناسی 4)
پیامبرشناسی1 (نبوت عامه)
توحید و شرک (مبدأشناسی 3)
اسماء و صفات (مبدأشناسی 2)
حکمت اسلامی2
نبوت (کلام 3)
معرفت شناسی دینی
عرفان اسلامی
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید ؟ ورود
خالی بگذارید