سطح عضویت تغییر

شما سطح کلام امامیه سطح 3 - سال سوم را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

امام شناسی 2 – امامت خاصه
روش تدریس
مهارت مناظره
روش تحقیق تخصصی
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
عربی معاصر
معادشناسی
امام شناسی 3 (موعودشناسی)
قواعد فلسفی
انسان شناسی
امام شناسی1 (امامت عامه)
پیامبرشناسی2 (نبوت خاصه)
معاد (کلام 5)
اعتبارسنجی احادیث امامیه
ولایت فقیه
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید ؟ ورود
خالی بگذارید